Doradztwo i audyty medyczne

Nasza firma oferuje kompleksową opiekę i doradztwo dla placówek medycznych i prywatnych gabinetów lekarskich.

Dlaczego my?

   - Nasz zespół tworzą osoby aktywnie działające w branży medycznej - (dyrektorzy, managerowie, prawnicy jak i lekarze)
   - To Ty wybierasz najdogodniejszą dla siebie formę współpracy
   - Mamy doświadczenie
   - Lubimy swoją pracę. Serio.

Doradztwo/audyty w placówkach medycznych z zakresu:

dokumentacji wewnętrznej placówki

   -  rejestracja placówek
   -  zmiany w księgach rejestrowych
   -  Regulaminy organizacyjne, Instrukcje kasowe itp.
   -  zarządzanie danymi w SZOI
   -  wnioski do umów ubezpieczenia OC
   -  nadzór nad przeglądami technicznymi urządzeń medycznych i innego wyposażenia
   -  przeprowadzanie stanu natury
   -  sprawozdania statystyczne (Ministerstwo Zdrowia, GUS, odpady medyczne, Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, wnioski do SANEPIDu)

dokumentacji medycznej

   -  dokumentacja medyczna Pacjenta (druki, rejestry)
   -  upoważnienia
   -  rejestry reklamacji

dokumentacja kadrowa

   -  przygotowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
   -  akta osobowe
   -  zakresy obowiązków, oświadczenia pracowników, upoważnienia
   -  szkolenia BHP, nadzór nad terminowością badań lekarskich

weryfikacji i opracowania procedur

   -  procedury medyczne i administracyjne
   -  procedury postępowania z odpadami medycznymi
   -  procedury przeciwdziałania zakażeniom

ochrony danych osobowych

   -  zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
   -  opracowywanie sprawozdania dla administratora danych osobowych i GIODO
   -  opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja dokumentacji
   -  szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
   -  zgłaszanie zbiorów do GIODO
   -  prowadzenie jawnych rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
   -  pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

szkolenia personelu

   -  obsługa Pacjenta
   -  Rodzaje dokumentacji medycznej w placówkach
   -  Bezpieczeństwa informacji, Ochrony danych osobowych

wdrożenie wybranej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

   -  audyt potrzeb placówki, pomoc w wyborze programu, wdrożenia programu, przeszkolenie personelu
   -  pomoc w usprawnianiu pracy personelu (generowanie raportów, danych rozliczeniowych, wprowadzanie cenników, kontraktów

marketing

   -  projekt ulotek marketingowych, plakatów
   -  pomoc w wizualizacji placówki (logo, wizytówki, papier firmowy, druki itp.)