Audyty IT

Audyt informatyczny co to jest?

Audyt informatyczny obrazuje stan posiadanej infrastruktury IT oraz jest podstawą do rzetelnej oceny zarządzania, eksploatacji oraz bezpieczeństwa danych firmy i legalności oprogramowania. Dokładna weryfikacja środowiska informatycznego umożliwia wykrycie niedociągnięć i uniknięcie niepożądanych awarii i sytuacji kryzysowych. Zapobiega przed utratą informacji niejawnych, niechcianymi wydatkami oraz zachowuje płynność pracy przedsiębiorstwa.

Jak przeprowadzany jest audyt informatyczny?

Audyt informatyczny przeprowadzany jest w możliwie krótkim czasie, w sposób najmniej ingerujący w pracę firmy. Po zrealizowanym audycie IT, sporządzany jest treściwy i zrozumiały raport, zawierający opis stanu faktycznego infrastruktury Klienta, opis znalezionych nieprawidłowości oraz rekomendację zmian.

Rodzaje audytów IT

Audyt informatyczny obejmuje kontrolę kluczowych aspektów technicznych i administracyjnych dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. Ze względu na różnorodność środowisk informatycznych firm, ostateczny zakres audytu ustalany jest indywidualnie.

- Audyt sprzętu i infrastruktury IT
- Audyt legalności oprogramowania
- Audyt bezpieczeństwa sieci LAN/WAN
- Kontrola stosowanych rozwiązań backupu i odzyskiwania danych
- Audyt procedur/rozwiązań pracy działu IT tzw. „service delivery”
- Budżet (jego wykorzystanie i podział)